ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.60 ถึงวันที่ 16 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
     
   ภารกิจบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ ประกาศเชิญชวนส่วนงาน/หน่วยงานที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดทำข้อเสนอโครงการเขียนตามแบบฟอร์ม ซึ่งแบ่งตามประเภทของโครงการ  จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ไปยังภารกิจบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อนางสาวศิริวรรณา กราปัญจะ โทรศัพท์ 074-673230 หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 61-7300

 
ดาวน์โหลดรายละเอียด
1. ประกาศ
     1.1
ประกาศ "โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า"
     
1.2 ประกาศ "โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม"
     
1.3 ประกาศ "โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างสรรค์สังคม"

 
2. หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ

3. ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
    
3.1 "โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า"
   
 3.2 “โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม” 
   
 3.3 “โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างสรรค์สังคม” 

   


خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن