ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
   Facebook
Facebook ฝ่ายวิชาการ
Facebook ภารกิจรับนิสิต
   เว็บไซต์เดิมของฝ่ายวิชาการฯ
เว็บไซต์เดิมฝ่ายวิชาการฯ
 
แบบฟอร์มประวัติบุคลากรที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาไทย)...
การติดตาม ประเมินผล และรายงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม...
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิต พ.ศ.2559...
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทั...
เอกสารงานวิชาการรับใช้สังคม และตำแหน่งทางวิชาการ...
แบบการเขียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง...
ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการปรับปรุงหลักสูตร...
รายละเอียดของรายวิชา มคอ. (ฉบับย่อ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0 0

      มิถุนายน 2560      
       
อาพฤ
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 301
 
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید vpn خرید vpn خرید vpn
دانلود سریال عاشقانه Google
دانلود فصل دوم شهرزاد Google