ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ก.ย.61 ถึงวันที่ 21 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2651
 
     
ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2651 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา