ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ต.ค.61 ถึงวันที่ 2 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมงานมหกรรมเปิดโลกการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงและการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง "งาน เขา ป่า นา เล เสน่ห์เมืองลุง"
 
     
ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมเปิดโลกการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงและการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง "งาน เขา ป่า นา เล เสน่ห์เมืองลุง" เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา