ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ต.ค.61 ถึงวันที่ 2 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ มศว ม.ทักษิณ
 
     
ผู้บริหารและบุคลากร ฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ มศว ม.ทักษิณ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กิจกรรมทั้งภาคเช้า ภาคบ่าย เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิแห่งสถาบัน