ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 17 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ TSU Open House เปิดบ้าน ม.ทักษิณ (เครือข่ายครูแนะแนว)
 
     
ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดโครงการ TSU Open House เปิดบ้าน ม.ทักษิณ (เครือข่ายครูแนะแนว) เมื่อวันที่ 14- 15 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ และล่องแก่งชมดาว รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการรับนิสิตต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายครูแนะแนว