ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 20 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 และสังสรรค์ปีใหม่
 
     
         ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 และสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุมสราญรมย์ บี ชั้น 2 เฟส 2 โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของ ฝ่ายวิชาการ พบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกันเนื่องในโอกาสปีใหม่ และส่งเสริมกิจกรรม Happy Relax, Happy Work - life ของบุคลากรฝ่ายวิชาการ