ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.62 ถึงวันที่ 11 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุข
 
     
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และบุคลากรฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 10-11 ม.ค.62 ณ ห้องสราญรมย์ B ชั้น 2 โรงแรมนิวซีซันสแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา