ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 มี.ค.63 ถึงวันที่ 20 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แจ้งประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องแนวปฏิบัติการทำงาน Work from Home ในกรณีสถานการณ์ COVIC-19