ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ม.ค.64 ถึงวันที่ 14 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แบบ Non-degree
 
     
ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาแนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แบบ Non-degree ในวันที่ 28 ม.ค.64 (คลิกรายละเอียดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6GBTt1AHT8qhyBP-hVgAxbmStnR8Db105zK5NU_BBHKjLEQ/viewform