ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับส่วนงาน