ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 มี.ค.64 ถึงวันที่ 9 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานในสำนักงานฝ่ายวิชาการ (5ส)
 
     

ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานในสำนักงานฝ่ายวิชาการ (5ส) เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และสร้างบรรยากาศสภาแวดล้อมภายในสำนักงานฝ่ายวิชาการที่ดี เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน