ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.64 ถึงวันที่ 11 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ Happy Workplace มิติแห่งความสุข Happy Society
 
     
อาจารย์ บุคลากรฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ Happy Workplace มิติแห่งความสุข Happy Society เมื่อวันที่ 9 มี.ค.64 ณ ตึกฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา