ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 มี.ค.64 ถึงวันที่ 15 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP)
 
     

ศูนย์ภาษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP) อบรมผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 , 6 - 7 มีนาคม 2564 และจัดสอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 17311 ชั้น 3 อาคารเรียน 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมพร้อมเพื่อสอบ TOEFL ITP พร้อมทั้งวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ