ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 เม.ย.64 ถึงวันที่ 7 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการจัดสอบข้อสอบเสมือนจริง TOEFL ITP
 
     

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และศูนย์สอบโทเฟสไอทีพี โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ร่วมมือกันในการจัดโครงการจัดสอบข้อสอบเสมือนจริง TOEFL ITP วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 โดยจัด 2 รอบ (รอบเช้า และรอบบ่าย) ณ ห้อง 15401 ชั้น 4 อาคารเรียน 15 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อนำแนวทางการสอบไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ TOEFL ITP