ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ส.ค.64 ถึงวันที่ 17 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 
     

ศูนย์ภาษา ได้จัดโครงการภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น อบรมผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศส และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่สาม รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้