ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ส.ค.64 ถึงวันที่ 23 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC
 
     
ศูนย์ภาษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC รวมทั้งการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน