ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.พ.65 ถึงวันที่ 4 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับส่วนงาน
 
     
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับส่วนงาน

ประกาศ    ระดับส่วนงาน

แบบฟอร์มเสนอชื่อ (ไฟล์ Word)   
ระดับส่วนงาน