ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.พ.65 ถึงวันที่ 4 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัย
 
     
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศ       ระดับมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มเสนอชื่อ (ไฟล์ Word)      
ระดับมหาวิทยาลัย