ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.65 ถึงวันที่ 15 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้าร่วมการจัดร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
 
     
เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2565 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับส่วนงานวิชาการ เข้าร่วมการจัดร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช วิทยาลัยพัทลุง และร่วมการบรรยาย หัวข้อ “รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS” ณ ห้องประชุมท่ามิหรำ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชฯ โดยผู้บรรยายหัวข้อดังกล่าว คือ นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ