ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหาร ฝ่ายวิชาการ
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
กลับหน้าหลัก