ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพัทลุง
 
ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสงขลา กลับหน้าหลัก

 

ติดต่อที่ ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์

140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7431-7608

โทรศัพท์ภายใน 71017111 และ 7117 - 7118