ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพัทลุง
 
ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตพัทลุง กลับหน้าหลัก


ติดต่อที่ ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง

222 หมู่ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังวัดพัทลุง 93210

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7467-3230  

โทรศัพท์ภายใน 7214-7215 และ 7302